Reichmann Antikvarier AB erbjuder konsulttjänster med högsta möjliga kompetensnivå inom sektorn kulturmiljövård. Utgångspunkten för allt arbete är att varje enskild byggnad och miljö bedöms efter sina unika förutsättningar. Beskrivning, analys och bevakning av kulturvärden utgör verksamhetens kärna och målsättningen är att vara tongivande inom branschen och utvecklande inom detta fält. Företagets ambition är att aktivt delta i ombyggnadsprocessens alla faser och att aktivt bidra med lösningar för att erhålla långsiktigt hållbara resultat. Att arbeta med kulturmiljöer utgör en viktig del i samhällsmålet om hållbar utveckling. Reichmann Antikvarier AB bildades 2004.

UPPDRAGSGIVARE

Stora och små uppdrag varvas med allt från teknisk/historisk rådgivning till enskilda fastighetsägare parallellt med deltagande i komplexa detaljplaneprojekt. Exempel på uppdragsgivare är Svenska kyrkan, Vasakronan, Akademiska hus, AB Svenska bostäder, Trafikverket, Familjebostäder, Folksam, John Mattson fastighets AB, Olov Lindgren AB, Ramsbury Property AB, Riksbyggen, ALM Equity AB och Stockholms skolor (SISAB).

MEDARBETARE

Claes Reichmann
Mail: claes@reichmann.se
Telefon: +46 70 543 96 19

Saara Gröhn
Mail: saara.grohn@reichmann.se
Telefon: +46 70 508 18 33

Martina Berglund
Mail: martina.berglund@reichmann.se
Telefon: +46 70 888 58 18

NÄTVERK / SAMARBETSPARTNERS

Genomförande av projekt sker regelmässigt i samarbete med erfarna kollegor under samarbetsavtal där professionella avvägningar och bedömningar diskuteras. För att säkerställa resursbehov finns samarbetsavtal med ett ledande konsultföretag med antikvarisk kompetens i Stockholmsområdet. Utveckling av företagets kompetens sker genom deltagande i projekt knutna till bl.a. Svenska kyrkan och branschorganisationer samt genom vidarebildning och ajourhållen certifiering.

CERTIFIERINGAR OCH KVALITETSARBETE

Certifiering innehas för sakkunnig avseende kulturvärden, Komplicerad nivå (K), enligt BFS 2011:15 KUL2. DNV – SVEDAC ACREDITERING.

Företaget arbetar och drivs enligt riktlinjer formulerade i en Kvalitets- och miljöplan (ansluter i tillämpliga delar till SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 14001:1996).

MEDLEMSSKAP

Sveriges arkitekter A/MSA, Arkitektservice länk
Sveriges Praktiserande Byggnadsantikvarier SPBA länk
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) länk
Samfundet S:t Erik länk
Sällskapet för Restaureringskonst länk
Byggnadsvårdsföreningen länk

BARNCANCERFONDEN VÄNFÖRETAG

Vi på Reichmann Antikvarier anser att det är viktigt att engagera sig i sociala frågor. Vi har därför under flera år valt att stödja Barncancerfonden och deras arbete med att finansiera forskning om barncancer.
Barncancerfonden bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Hjälp till du också!

NATTVANDRARNA

Vi på Reichmann Antikvarier har valt att stödja Nattvandrarna och deras arbete för ett tryggare samhälle för alla.