Skip to main content
 

REICHMANN ANTIKVARIER AB

Vi deltar aktivt i ändringsprocesser i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

 

TENSTA GYMNASIUM

Blåklassad skola, uppfört 1984.

 

MIMER 8

F.d. Norrtulls sjukhus, Amsalsbyggnaden.

 

VALLGOSSEN 14

F.d. S:t Görans gymnasium.

1
1

Reichmann Antikvarier AB – konsultation i samband med ändringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

VAD VI GÖR

Våra uppdrag innebär allt från teknisk/historisk rådgivning till deltagande i komplexa detaljplaneprojekt. Dessutom bistår vi med konsultation vid ansökningar  för statliga bidrag.

Läs mer om våra tjänster

OM OSS

Vi erbjuder sedan starten 2004 konsulttjänster med högsta möjliga kompetensnivå inom sektorn kulturmiljövård. Det kan handla om både små och stora uppdrag inom kulturmiljösektorn.

Läs mer om oss