Skip to main content

Kulturmiljö

– i helhet och detalj

Reichmann Antikvarier erbjuder konsulttjänster inom sektorn kulturmiljövård. Vi deltar aktivt i ändringsprocesser i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Tjänster

Detaljplanarbete

Kulturmiljöanalyser och konsekvensanalyser av detaljplaneförslag.

Ombyggnad

Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet ska beaktas i varje ombyggnadsprojekt.

Byggnadsminnen och kyrkor

Statens skydd för Sveriges kulturarv kräver medverkan av sakkunnig konsult.

Förvaltning (vård och underhåll)

Vårdprogram som kunskapsunderlag för förvaltning och skötsel.

Bidrag till kulturfastigheter

Formulering av ansökningar för bidrag vid åtgärder på byggnadsminnen.

Har du funderingar kring ett projekt? Hör av dig till oss

Reichmann Antikvarier 20 år 2024

Reichmann Antikvarier 20 år 2024

Reichmann Antikvarier 20 år 2024

Reichmann Antikvarier 20 år 2024

Reichmann Antikvarier 20 år 2024

Reichmann Antikvarier 20 år 2024

Reichmann Antikvarier 20 år 2024

Reichmann Antikvarier 20 år 2024

Reichmann Antikvarier 20 år 2024

Reichmann Antikvarier 20 år 2024