Skip to main content

Om oss

Reichmann Antikvarier erbjuder konsulttjänster med högsta möjliga kompetensnivå inom sektorn kulturmiljövård. Beskrivning och analys av kulturvärden samt uppföljning vid genomförande utgör verksamhetens kärna och målsättningen är att vara tongivande inom branschen och utvecklande inom detta fält. Utgångspunkten för allt arbete är att varje enskild byggnad och miljö bedöms efter sina unika förutsättningar. Företagets ambition är att alltid aktivt delta i ombyggnadsprocessens alla faser och att på ett kreativt sätt bidra med lösningar och att erhålla långsiktigt hållbara resultat.

Att verka för bevarande och vidmakthållande av kulturmiljöer utgör en viktig del i samhällsmålet om hållbar utveckling och användning av det redan byggda minskar samhällets resursanvändning och miljöpåverkan.

Reichmann Antikvarier bildades 2004 av Claes Reichmann. Claes var med och startade Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier 1998 och har som ordförande varit delaktig i att forma yrkesrollen. Claes är även byggnadsingenjör med ca 10 års erfarenhet från projektering på arkitektkontor. Detta ger en bred erfarenhetsbas som präglar verksamheten. Samtliga medarbetare har högre utbildning från Kungl. konsthögskolan i Restaureringskonst, är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden (KUL), och medlemmar i Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier, SPBA.

Uppdragsgivare

Exempel på uppdragsgivare är Statens Fastighetsverk, Vasakronan, Akademiska hus, Trafikverket, Svenska kyrkan, Hemsö, Locum, Skandiafastigheter, Wallenstam, Svenska bostäder, Familjebostäder, Folksam, John Mattson, Einar Mattsson, Riksbyggen, Stockholms skolor (SISAB), Stockholms fastighetskontor.

Barncancerfonden

Vi på Reichmann Antikvarier anser att det är viktigt att engagera sig i sociala frågor. Vi har därför under flera år valt att stödja Barncancerfonden och deras arbete med att finansiera forskning om barncancer.

Hjälp till du också!

Nattvandrarna

Vi på Reichmann Antikvarier har valt att stödja Nattvandrarna och deras arbete för ett tryggare samhälle för alla.