Skip to main content

Biotopia

Museets utställningar uppmärksammar mångfalden i djurriket. Bevarandet av befintliga byggnader med ursprungliga byggnadsdelar så som ventilationsgaller, terrazzogolv, profilerade socklar och dioramafönster bidrar till mångfalden i vårt byggnadsbestånd.

Ombyggnad

Biotopia, Luthagen 1:64,
Uppsala kommun

Biologiska museet i Uppsala invigdes 1910 och var ett av fyra museer i Norden som tillsammans med biologiska museer i Stockholm (1893), Åbo (1907) och Södertälje (1913) skapades av den svenske zoologen och konservatorn Gustaf Kolthoff. Gemensamt för dessa museer var den banbrytande museitekniken med dioramor som visar uppstoppade djur i naturmiljöer, och som kom att få ett stort internationellt genomslag i de stora naturhistoriska museerna från denna tid.

I samband med en om- och tillbyggnad åren 2004-2007 fick museet sitt nuvarande namn, Biotopia. Dioramorna finns fortfarande kvar, och det nationellt och internationell unika jugendhuset är skyddat genom ett rivningsförbud, och försett med skydds- och varsamhetsbestämmelser i den för fastigheten gällande detaljplanen från 2006.

Reichmann Antikvarier utför under 2023 sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt plan- och bygglagen i samband med en mindre ombyggnad i samband med brandsäkerhetsåtgärder.

Biogiska museet 1941. Fotografi från DigitaltMuseum/Upplandsmuseet.

Bildtext.

Kolorerad ritning från 1909 signerad av byggnadens arkitekt Justus Hellsten. Ritning från Uppsala stadsarkiv.

Bildtext.

Utanför källarentrén skapas en tillfällig utrymningsplats vilket innebär utökning av den nedsänkta delen av marken och byte av ytterdörren. Dörren var ursprungligen ett fönster som byttes mot en dörr någon gång före 1956. Notera den ursprungliga fina naturstensomfattningen runt dörren.

Se fler av våra projekt här.