Skip to main content

Blidö Kyrka

Vård och underhåll

Blidö Kyrka

Omfattande underhållsarbeten har genomförts av Blidö kyrka under de senaste tio åren. Den mycket populära skärgårdskyrkan är nu helt igenom färdig att möta kyrkobesökare vid alla förekommande ceremonier och evenemang. Kyrkan färdigställdes 1859 och uppfördes efter ritningar av arkitekt Ludvig Hedin (wiki).
Arbetet inleddes med att det ursprungliga skiffertaket ersattes med ett nytt av s.k. Altaskiffer 2007 och avslutades 2015 med att fasaderna avfärgades och utvändiga snickerier målades om. Däremellan har samtliga trappor har lagts om och huvudentrén har anpassats för rörelsehindrade, invändigt har kyrkans väggar och tak rengjorts och samtliga inventarier konserverats, lagats och kompletterats, bänkarna har fått en ny bemålning som mer överensstämmer med de på läktare och predikstol och under läktaren har en plats för andakt i mindre grupp ordnats och nya golvytor av trä tillkommit.

Hör gärna av dig till oss om du vill beställa slutrapporten.

Huvudentrén från södra sidan.

Ny andaktsplats under läktaren.

Brudbänkarna är åtgärdade av konservator.

Bänkkvarteren är ommålade.

Samtliga ytor och inredningar i kyrkans interiör är rengjorda.

Se fler av våra projekt här.