Skip to main content

Tensta Gymnasium

Ombyggnad

Tensta Gymnasium

1984 skapade arkitekt Gösta Uddén en helhetsmiljö i Tensta bestående av tre byggnader: bad- och idrottshall, Tensta gymnasium och biblioteksbyggnaden Tensta träff. Den stämningsfyllda parkytan som omsluter hela anläggningen ritades av landskapsarkitekt Gunnar Martinsson. Miljön är som helhet klassad som ”blå” av Stockholms stadsmuseum, d v s en plats med synnerligen höga kulturhistoriska värden.

Sedan 2022 förvaltar Hemsö Tensta gymnasium och Tensta träff. Skolans tydligt postmodernistiska gestaltning för tankarna till japanska förebilder med en kombination av lätthet, genomsiktlighet och naturlig ljusföring. Taklanterniner och takfönster belyser delar av skolans inre och materialvalen är tydligt redovisade med klarlackad furu och formgjuten betong som bärande teman. Med detta som utgångspunkt sker nu ombyggnad för nya hyresgäster med bl a översikt av tekniska system och ytskikt.

Tensta Gymnasium har en tydlig postmodernistisk utformning med japanska förebilder.

Mönstergjuten betong.

Parkvy mot öster.