Skip to main content

Umeå Residens

Antikvarisk medverkan i Husarkitektuppdrag

Residenset i Umeå

I vart och ett av Sveriges län ligger ett residens för landshövdingen. Residensen är av varierande ålder men de är alla imponerande byggnader med en intressant historia. I Umeå har länsresidens för landshövdingen funnits på platsen med utsikt över Ume älv sedan 1600-talet då Västerbottens län grundades. Byggnaden är den tredje residensbyggnaden på platsen. Den första, som uppfördes under 1600-talet brändes ner under det stora nordiska kriget på 1700-talet. Den andra förstördes i stadsbranden år 1888.

Det nya residenset ritades av arkitekterna Carl Fredrik Ekholm och Ludvig Peterson, och stod klart 1894. Byggnaden är ett exempel på det sena 1800-talets stilarkitektur, där framför allt nyrenässans är framträdande i bland annat risaliterna, den obrutna takfoten och den jämna fönstersättningen. Byggnaden utfördes med ämbetslokaler i den rusticerade bottenvåningen och en ”piano nobile” (förnämsta våningen) i rött fasadtegel skapades för landshövdingebostaden. Arkitektoniskt anpassade flygelbyggnader tillkom på 1930-talet.

Residenset i Umeå representerar det sena 1800-talets statliga institutionsbyggande och har ett stort värde för Umeås stadsbild som en del av den nya esplanad- och trädgårdsplanen som Umeå fick efter den stora stadsbranden. Residenset är sedan 1974 ett byggnadsminne och förvaltas idag av Statens fastighetsverk.
Reichmann Antikvarier har rollen som antikvarisk medverkan i en konsultgrupp för uppdraget som husarkitekt.

Fasadritning ”Facad mot Storgatan” (norr) signerad av Carl Fredrik Ekholm 1891. Renässansstilen som präglar byggnaden var mycket vanlig bland representationsbyggnaderna i svenska städer under slutet av 1800-talet. Källa: SFV arkiv.

Exteriören är välbevarad i sina huvudbeståndsdelar. I bilden mittpartiet i huvudbyggnaden uppförd 1894 i italiensk renässans med kvaderrusticering i bottenvåningen och rött fasadtegel med putsade utsmyckningar i övervåningen.

Representationsvåningen i huvudbyggnadens övre plan. Interiören har påverkats av skiftande inredningsideal men rummens volymer och ursprungliga delar, som paneler och taklister samt dörrar med omfattningar är genomgående välbevarade. Representationsvåningen inger fortfarande en känsla av festivitas och innehåller Västerbottens främsta representativa lokaler.

Representationsvåningen i huvudbyggnadens övre plan. Interiören har påverkats av skiftande inredningsideal men rummens volymer och ursprungliga delar, som paneler och taklister samt dörrar med omfattningar är genomgående välbevarade. Representationsvåningen inger fortfarande en känsla av festivitas och innehåller Västerbottens främsta representativa lokaler.

Före detta stall och kuskbostad, uppförd samtidigt som huvudbyggnaden 1894, är idag förvandlad till tidsenliga kontorslokaler.

Se fler av våra projekt här.