Skip to main content

Uppsala Universitetshus

Antikvarisk medverkan i Husarkitektuppdrag

Uppsala Universitetshus
Fjärdingen 1:9, Uppsala

Uppsala universitet grundades 1477 och är Nordens äldsta universitet. År 1871, sex år innan universitetets 400-årsjubileum, väcktes tanken på ett nytt universitetshus. Fram till dess hade föreläsningarna hållits i två ouppvärmda salar i Gustavianum som sedan uppförandet på 1620-talet fungerade som universitetets huvudbyggnad. Förvaltningslokalerna fanns i Konsistoriehuset och fest- och samlingssalen i Carolina Rediviva.

För den nya huvudbyggnaden utlystes en arkitekttävling som vanns av Herman Teodor Holmgren (wiki). Efter tio års planering och byggnadstid kunde Uppsala universitets nya huvudbyggnad invigas i maj 1887, och den ursprungliga verksamheten pågår i byggnaden än idag. Universitetshuset är en mycket välbevarad representant för det sena 1800-talets högklassiga byggande och hör till de mest värdefulla av Sveriges byggnader från denna tid. Byggnadens utformning i romersk renässansstil valdes för att den bäst avspeglade universitetets betydande ställning i samhället och staden. Romersk renässans med berättande fasaddetaljer gav byggnaden det önskade uttrycket för vetenskapens och idéernas högborg. I valet av äkta material, klassiska arkitekturdetaljer och fasadens berättande namnplattor är byggnaden en tidstypisk och karaktärsfull skapelse. (Källa: Skyddsbestämmelser 2020)

Byggnaden och parken är sedan 1935 klassade som statligt byggnadsminne. Byggnaden förvaltas idag av Statens Fastighetsverk och Reichmann Antikvarier har rollen som antikvarisk medverkan i en konsultgrupp för uppdraget som husarkitekt.

Stolsinredningen i aulan är till större delen ursprunglig och består av klaffstolar på parketten och bänkar i det halvrunda galleriet och på balkongen. Viss omdisponering av bänkinredningen och klädsel har gjorts genom åren.

Byggnadens allra flesta fönster byttes i samband med en ombyggnad år 1939. Enstaka fönster, bland annat Kanslerrummets höga fönsterdörrar är ursprungliga och består av enkla bågar med munblåst glas. Fönstren från 1939 är till större delen kopplade bågar av furu, men vid de stora salarna är fönstren av ek. Sedan 2023 pågår en utvändig renovering av fönstren.

Universitetsbyggnaden med universitetsparken. Källa bild: DigitaltMuseum/Västergötlands museum, Identifikationsnummer 1M16-B145075:9.

Se fler av våra projekt här.