Skip to main content

Utö Kyrka

Antikvarisk medverkan vid fuktsanering

Utö Kyrka

Utö kyrka i Stockholms södra skärgård utgör ett ovanligt inslag där den står som ett monument över öns blomstringstid vid 1800-talets mitt då gruvdriften på ön var i full gång. Utö kyrka uppfördes av gruvsten efter ritningar av Johan Fredrik Åbom och invigdes i november 1850. Kyrkobygget bekostades delvis av Utö gruvbolaget och sten till byggnaden togs direkt ur gruvorna.
Brytning av järnmalm på Utö har troligen skett redan under tidig medeltid vilket gör gruvorna på Utö några av Sveriges äldsta järngruvor. Att man bröt järnmalm på ön i början av 1600-talet vet man med säkerhet och brytningen pågick till och med 1878. Spåren av gruvbrytningen är fortfarande tydliga i form av dagbrott och stora varpstenshögar.
Utö kyrka har haft åtminstone två föregång¬are. Dagens kyrka uppfördes under perioden då gruvverksamhet och därmed Utö försam¬ling hade sin blomstringstid med en befolkningskul¬men 1840 då 743 personer tillhörde försam¬lingen. Utö Kyrka är en av skärgårdens största stenkyrkor, men har sedan 2021 hållits stängd i väntan på renovering då kyrkan har drabbats av problem med inomhusklimat.
Reichmann Antikvarier har på uppdrag av Västerhaninge-Muskö församling haft rollen som antikvarisk medverkan i samband med utredningar och åtgärdande kring de fuktrelaterade problemen och i samband med komplettering av kyrkans åskskydd.

Kyrkans interiör ger ett ljust och enkelt intryck. Trätunnvalvet från 1946 präglar interiören, bänkinredningen och predikstolen härrör från kyrkans nybyggnad.

Utö kyrka är exteriört välbevarad sedan byggnadstiden och utgör ett välkänt landmärke i Kyrkviken.

2023 försågs kyrkan med en ny åskskyddsanläggning. I bilden pågår byte av ringledaren i mark runt kyrkan. Byggnadsmaterialet utgörs av malmsten från gruvorna på norra ö och i bilden syns kyrkans grund av huggen natursten.

Under 2020–2022 har fukt- och luktproblematik i kyrkan utretts. I bilden pågår undersökning av kyrkans krypgrund och golvkonstruktion.

Se fler av våra projekt här.