Skip to main content

Vällingby Simhall

Uppdragstyp

Vällingby Simhall

Vällingby sim- och idrottshall byggdes 1970-72 strax nordväst om Vällingby centrum efter ritningar av arkitekt Helge Zimdal. Platsen var sedan tidigare reserverad för ändamålet och samplanerades delvis i samband med att Zimdal ritade intilliggande St Jacobi gymnasuim ca 10 år tidigare. Tomten var smal och låg mellan tunnelbanespåret och nämnda St Jacobi gymnasium, på mark som tidigare utgjort ett grönområde. Byggnaden kom att bl a inrymma en simhall med två bassänger, två idrottshallar, en motionshall och en hall för bordtennis.
Byggnaden är klassad som grön av Stockholms stadsmuseum, vilket innebär en fastighet av högt kulturhistoriskt värde. Reichmann Antikvarier utför nu sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt plan- och bygglagen i samband med en större renovering och ombyggnad där byggnaden bl a ska få nya tekniska system och ytskiktsrenoveras samtidigt som huset anpassas för dagens krav och ändamål.

Bildtext.

Bildtext.

Bildtext.

Se fler av våra projekt här.