Huvudbyggnad – takprojekt och fönsterunderhåll

Huvudbyggnaden från 1917 har en exteriör med mörka tegelfasader som bevarar sin ursprungliga karaktär med ett arkitektoniskt uttryck typiskt för tiden, med tydliga medeltida referenser och inslag av nationalromantik.  Huset är klassat som byggnadsminne sedan 1935.
På taket ligger idag till största delen ursprungliga enkupiga tegelpannor från S:t Eriks lervarufabriker i Uppsala. En genomgripande översyn av taket har pågår nu, vilket innebär lagning och visst utbyte av tegeltak, utbyte av senare tillkomna takfönster av koppar samt taksäkerhetsåtgärder. I projektet ingår även komplettering av bortfallen infärgad puts i blinderingar bl a vid takets kreneleringar. I samband med dessa arbeten utförs dessutom restaurering av originalfönster genom målning med linoljefärg.

Arbetet, som påbörjades 2016, utförs i flera etapper.

FLER PROJEKT

ULVA KVARN

Kulturmiljöanalys över Ulva Kvarn.

TENSTA GYMNASIUM OMBYGGNAD

Med en som helhet blå-klassad miljö.

KTH KEMI

Kemibyggnaden på KTH, uppförd mellan 1917–1921

BIOTOPIA

Biologiska museet i Uppsala, invigt 1910.

UPPSALA UNIVERSITET

Nordens äldsta universitet, grundat 1477.

LÄNNA KYRKA

Kyrka uppförd på 1300-talet.

KV. SOMMAREN

Hovings malmgård vid Danvikstull på Södermalm.

KTH 2

KTH Huvudbyggnad – takprojekt och fönsterunderhåll.

KTH

Huvudbyggnaden vid Kungliga tekniska högskolan, uppförd 1913–1917.

ÖSTRA REAL

Östermalms högre allmänna realläroverk, kallat Östra Real, uppfört 1906–1910.

FRANS SCHARTAU

Nationalromantisk arkitektur med hög ambitionsnivå.

VALLGOSSEN 14

250 st Studentbostäder i Svenska Bostäders regi.

MIMER 8

Norrtulls sjukhus, byggnad 5. Belönad med Rot-priset 2015.

BLIDÖ KYRKA

Utvändiga och invändiga åtgärder i 1850-tals kyrka.

TENSTA GYMNASIUM

Blåklassad skola, uppfört 1984.