Biotopia, Luthagen 1:64, Uppsala kommun

Biologiska museet i Uppsala invigdes 1910 och var ett av fyra museer i Norden som tillsammans med biologiska museer i Stockholm (1893), Åbo (1907) och Södertälje (1913) skapades av den svenske zoologen och konservatorn Gustaf Kolthoff. Gemensamt för dessa museer var den banbrytande museitekniken med dioramor som visar uppstoppade djur i naturmiljöer, och som kom att få ett stort internationellt genomslag i de stora naturhistoriska museerna från denna tid. 

I samband med en om- och tillbyggnad åren 2004-2007 fick museet sitt nuvarande namn, Biotopia. Dioramorna finns fortfarande kvar, och det nationellt och internationell unika jugendhuset är skyddat genom ett rivningsförbud, och försett med skydds- och varsamhetsbestämmelser i den för fastigheten gällande detaljplanen från 2006. 

Reichmann Antikvarier utför under 2023 sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt plan- och bygglagen i samband med en mindre ombyggnad i samband med brandsäkerhetsåtgärder. 

Biogiska museet 1941. Fotografi från DigitaltMuseum/Upplandsmuseet. 

FLER PROJEKT

ULVA KVARN

Kulturmiljöanalys över Ulva Kvarn.

TENSTA GYMNASIUM OMBYGGNAD

Med en som helhet blå-klassad miljö.

KTH KEMI

Kemibyggnaden på KTH, uppförd mellan 1917–1921

BIOTOPIA

Biologiska museet i Uppsala, invigt 1910.

UPPSALA UNIVERSITET

Nordens äldsta universitet, grundat 1477.

LÄNNA KYRKA

Kyrka uppförd på 1300-talet.

KV. SOMMAREN

Hovings malmgård vid Danvikstull på Södermalm.

KTH 2

KTH Huvudbyggnad – takprojekt och fönsterunderhåll.

KTH

Huvudbyggnaden vid Kungliga tekniska högskolan, uppförd 1913–1917.

ÖSTRA REAL

Östermalms högre allmänna realläroverk, kallat Östra Real, uppfört 1906–1910.

FRANS SCHARTAU

Nationalromantisk arkitektur med hög ambitionsnivå.

VALLGOSSEN 14

250 st Studentbostäder i Svenska Bostäders regi.

MIMER 8

Norrtulls sjukhus, byggnad 5. Belönad med Rot-priset 2015.

BLIDÖ KYRKA

Utvändiga och invändiga åtgärder i 1850-tals kyrka.

TENSTA GYMNASIUM

Blåklassad skola, uppfört 1984.