Blidö Kyrka

Omfattande underhållsarbeten har genomförts av Blidö kyrka under de senaste tio åren. Den mycket populära skärgårdskyrkan är nu helt igenom färdig att möta kyrkobesökare vid alla förekommande ceremonier och evenemang. Kyrkan färdigställdes 1859 och uppfördes efter ritningar av arkitekt Ludvig Hedin (wiki).
Arbetet inleddes med att det ursprungliga skiffertaket ersattes med ett nytt av s.k. Altaskiffer 2007 och avslutades 2015 med att fasaderna avfärgades och utvändiga snickerier målades om. Däremellan har samtliga trappor har lagts om och huvudentrén har anpassats för rörelsehindrade, invändigt har kyrkans väggar och tak rengjorts och samtliga inventarier konserverats, lagats och kompletterats, bänkarna har fått en ny bemålning som mer överensstämmer med de på läktare och predikstol och under läktaren har en plats för andakt i mindre grupp ordnats och nya golvytor av trä tillkommit.

Hör gärna av dig till oss om du vill beställa slutrapporten.

projektintro_blidokyrka

FLER PROJEKT

ULVA KVARN

Kulturmiljöanalys över Ulva Kvarn.

TENSTA GYMNASIUM OMBYGGNAD

Med en som helhet blå-klassad miljö.

KTH KEMI

Kemibyggnaden på KTH, uppförd mellan 1917–1921

BIOTOPIA

Biologiska museet i Uppsala, invigt 1910.

UPPSALA UNIVERSITET

Nordens äldsta universitet, grundat 1477.

LÄNNA KYRKA

Kyrka uppförd på 1300-talet.

KV. SOMMAREN

Hovings malmgård vid Danvikstull på Södermalm.

KTH 2

KTH Huvudbyggnad – takprojekt och fönsterunderhåll.

KTH

Huvudbyggnaden vid Kungliga tekniska högskolan, uppförd 1913–1917.

ÖSTRA REAL

Östermalms högre allmänna realläroverk, kallat Östra Real, uppfört 1906–1910.

FRANS SCHARTAU

Nationalromantisk arkitektur med hög ambitionsnivå.

VALLGOSSEN 14

250 st Studentbostäder i Svenska Bostäders regi.

MIMER 8

Norrtulls sjukhus, byggnad 5. Belönad med Rot-priset 2015.

BLIDÖ KYRKA

Utvändiga och invändiga åtgärder i 1850-tals kyrka.

TENSTA GYMNASIUM

Blåklassad skola, uppfört 1984.