KTH 43:15 Kemi, Norra Djurgården 1:49 – Antikvarisk medverkan

Kemibyggnaden på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm uppfördes mellan 1917–1921 efter ritningar av Erik Lallerstedt. Byggnaden ingår i KTH:s ursprungliga anläggning och är tillsammans med fem andra byggnader skyddad som enskilt byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. Från början omfattade Kemibyggnaden fem från varandra avgränsade institutioner och den ansågs höra till de största och bästa i Europa; en nyhet var bland annat lokaler för experiment i halv skala. Med ämnets snabba utveckling har byggnaden genomgått flera genomgripande ombyggnader och rumsindelningen bakom den välbevarade exteriören har ändrats flera gånger. 

I samband med ett nytt forskningsprojekt, 2MILab (Molecules and Materials at Interfaces Laboratory), flyttar centrumbildningen och forskningsavdelningen Yt- och korrosionsvetenskap in i den västra flygeln. Ombyggnaden innebär att befintliga kontor och laboratorier renoveras och uppgraderas för att möta dagens krav på arbetsmiljö. Fastighetsägaren Akademiska hus driver projektet som startade 2018 och den sista byggetappen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024. Reichmann Antikvarier har under ombyggnaden haft rollen som antikvarisk medverkan enligt KML och sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt PBL. 

FLER PROJEKT

ULVA KVARN

Kulturmiljöanalys över Ulva Kvarn.

TENSTA GYMNASIUM OMBYGGNAD

Med en som helhet blå-klassad miljö.

KTH KEMI

Kemibyggnaden på KTH, uppförd mellan 1917–1921

BIOTOPIA

Biologiska museet i Uppsala, invigt 1910.

UPPSALA UNIVERSITET

Nordens äldsta universitet, grundat 1477.

LÄNNA KYRKA

Kyrka uppförd på 1300-talet.

KV. SOMMAREN

Hovings malmgård vid Danvikstull på Södermalm.

KTH 2

KTH Huvudbyggnad – takprojekt och fönsterunderhåll.

KTH

Huvudbyggnaden vid Kungliga tekniska högskolan, uppförd 1913–1917.

ÖSTRA REAL

Östermalms högre allmänna realläroverk, kallat Östra Real, uppfört 1906–1910.

FRANS SCHARTAU

Nationalromantisk arkitektur med hög ambitionsnivå.

VALLGOSSEN 14

250 st Studentbostäder i Svenska Bostäders regi.

MIMER 8

Norrtulls sjukhus, byggnad 5. Belönad med Rot-priset 2015.

BLIDÖ KYRKA

Utvändiga och invändiga åtgärder i 1850-tals kyrka.

TENSTA GYMNASIUM

Blåklassad skola, uppfört 1984.