Tensta gymnasium och Tensta träff (bibliotek och samlingssalar)

Efter drygt 30 år är det nu dags att se över Gymnasiebyggnaden och den intill liggande Biblioteks- och samlingssalsbyggnadens tekniska system och ytskikt. Arkitekt Gösta Uddén skapade 1984 en helhetsmiljö bestående av tre byggnader; Bad och idrottshall, Gymnasiebyggnad och byggnad för Bibliotek/ samlingssalar. Den stämningsfyllda parkytan som omsluter hela anläggningen ritades av landskapsarkitekt Gunnar Martinsson. Tensta Bad och idrottshall ingår som en del av helhetsmiljön men förvaltas av Stockholms stad, fastighetsavdelningen och ligger därför utanför det nu pågående projektet. Skola och bibliotek ägs och förvaltas av SISAB (Skolor i Stockholm AB). Miljön som helhet klassades som ”blå” av synnerligen högt kulturhistoriskt värde av Stockholms stadsmuseum 2006.

Ross – Tensta gymnasium är populärt med en pedagogik som tar sin utgångspunkt i internationella kontakter och med en förståelse för tvärkulturella samband. Skolans gestaltning för tankarna till japanska förebilder med en kombination av lätthet, genomsiktlighet och naturlig ljusföring. Taklanterniner och takfönster belyser delar av skolans inre och materialvalen är tydligt redovisade med klarlackat furu och formgjuten betong som bärande teman.

Hör gärna av dig till oss om du vill beställa den antikvariska förundersökningen.

projektintro_tenstagymnasium

FLER PROJEKT

ULVA KVARN

Kulturmiljöanalys över Ulva Kvarn.

TENSTA GYMNASIUM OMBYGGNAD

Med en som helhet blå-klassad miljö.

KTH KEMI

Kemibyggnaden på KTH, uppförd mellan 1917–1921

BIOTOPIA

Biologiska museet i Uppsala, invigt 1910.

UPPSALA UNIVERSITET

Nordens äldsta universitet, grundat 1477.

LÄNNA KYRKA

Kyrka uppförd på 1300-talet.

KV. SOMMAREN

Hovings malmgård vid Danvikstull på Södermalm.

KTH 2

KTH Huvudbyggnad – takprojekt och fönsterunderhåll.

KTH

Huvudbyggnaden vid Kungliga tekniska högskolan, uppförd 1913–1917.

ÖSTRA REAL

Östermalms högre allmänna realläroverk, kallat Östra Real, uppfört 1906–1910.

FRANS SCHARTAU

Nationalromantisk arkitektur med hög ambitionsnivå.

VALLGOSSEN 14

250 st Studentbostäder i Svenska Bostäders regi.

MIMER 8

Norrtulls sjukhus, byggnad 5. Belönad med Rot-priset 2015.

BLIDÖ KYRKA

Utvändiga och invändiga åtgärder i 1850-tals kyrka.

TENSTA GYMNASIUM

Blåklassad skola, uppfört 1984.