Uppsala Universitetshus
Fjärdingen 1:9, Uppsala

Uppsala universitet grundades 1477 och är Nordens äldsta universitet. År 1871, sex år innan universitetets 400-årsjubileum, väcktes tanken på ett nytt universitetshus. Fram till dess hade föreläsningarna hållits i två ouppvärmda salar i Gustavianum som sedan uppförandet på 1620-talet fungerade som universitetets huvudbyggnad. Förvaltningslokalerna fanns i Konsistoriehuset och fest- och samlingssalen i Carolina Rediviva. 

För den nya huvudbyggnaden utlystes en arkitekttävling som vanns av Herman Teodor Holmgren. Efter tio års planering och byggnadstid kunde Uppsala universitets nya huvudbyggnad invigas i maj 1887, och den ursprungliga verksamheten pågår i byggnaden än idag. Universitetshuset är en mycket välbevarad representant för det sena 1800-talets högklassiga byggande och hör till de mest värdefulla av Sveriges byggnader från denna tid. Byggnadens utformning i romersk renässansstil valdes för att den bäst avspeglade universitetets betydande ställning i samhället och staden. Romersk renässans med berättande fasaddetaljer gav byggnaden det önskade uttrycket för vetenskapens och idéernas högborg. I valet av äkta material, klassiska arkitekturdetaljer och fasadens berättande namnplattor är byggnaden en tidstypisk och karaktärsfull skapelse. (Källa: Skyddsbestämmelser 2020)

Byggnaden och parken är sedan 1935 klassade som statligt byggnadsminne. Byggnaden förvaltas idag av Statens Fastighetsverk och Reichmann Antikvarier har rollen som antikvarisk medverkan i en konsultgrupp för uppdraget som husarkitekt. 

FLER PROJEKT

ULVA KVARN

Kulturmiljöanalys över Ulva Kvarn.

TENSTA GYMNASIUM OMBYGGNAD

Med en som helhet blå-klassad miljö.

KTH KEMI

Kemibyggnaden på KTH, uppförd mellan 1917–1921

BIOTOPIA

Biologiska museet i Uppsala, invigt 1910.

UPPSALA UNIVERSITET

Nordens äldsta universitet, grundat 1477.

LÄNNA KYRKA

Kyrka uppförd på 1300-talet.

KV. SOMMAREN

Hovings malmgård vid Danvikstull på Södermalm.

KTH 2

KTH Huvudbyggnad – takprojekt och fönsterunderhåll.

KTH

Huvudbyggnaden vid Kungliga tekniska högskolan, uppförd 1913–1917.

ÖSTRA REAL

Östermalms högre allmänna realläroverk, kallat Östra Real, uppfört 1906–1910.

FRANS SCHARTAU

Nationalromantisk arkitektur med hög ambitionsnivå.

VALLGOSSEN 14

250 st Studentbostäder i Svenska Bostäders regi.

MIMER 8

Norrtulls sjukhus, byggnad 5. Belönad med Rot-priset 2015.

BLIDÖ KYRKA

Utvändiga och invändiga åtgärder i 1850-tals kyrka.

TENSTA GYMNASIUM

Blåklassad skola, uppfört 1984.