KTH 43:15 Kemi, Norra Djurgården 1:49 – Antikvarisk medverkan

Vid ”Ulfva Wads ström”, ett gammalt vadställe där människor och djur till fots har kunde ta sig över Fyrisån, anlades under medeltiden ett flertal mindre skvaltkvarnar. Första skriftliga belägg på kvarndrift är ett köpebrev från 1329, och första karta över Ulva är från 1641 som visar fyra kvarnar benämnda som ”Ulfva Kvarnar”. Det var Uppsala Universitetet som vid denna tid tog över kvarnarna och ansvarade därefter för kvarndriften under nästan 300 år. 1759 uppfördes dagens ståtliga, vitkalkade kvarnbyggnad som rustades med sex par kvarnstenar, och som än idag dominerar landskapet på platsen. Ulva växte under 1800-talet till ett litet samhälle, och verksamheten kring Ulva lever vidare efter nedläggning av kvarndriften 1963 tack vare en grupp hantverkare och en aktiv besöksnäring under sommarhalvåret.

Reichmann Antikvarier har under 2023 tagit fram en kulturmiljöanalys över området som underlag till fastighetsägaren Uppsala Arenor och fastigheter inför en planerad utveckling av området.

FLER PROJEKT

ULVA KVARN

Kulturmiljöanalys över Ulva Kvarn.

TENSTA GYMNASIUM OMBYGGNAD

Med en som helhet blå-klassad miljö.

KTH KEMI

Kemibyggnaden på KTH, uppförd mellan 1917–1921

BIOTOPIA

Biologiska museet i Uppsala, invigt 1910.

UPPSALA UNIVERSITET

Nordens äldsta universitet, grundat 1477.

LÄNNA KYRKA

Kyrka uppförd på 1300-talet.

KV. SOMMAREN

Hovings malmgård vid Danvikstull på Södermalm.

KTH 2

KTH Huvudbyggnad – takprojekt och fönsterunderhåll.

KTH

Huvudbyggnaden vid Kungliga tekniska högskolan, uppförd 1913–1917.

ÖSTRA REAL

Östermalms högre allmänna realläroverk, kallat Östra Real, uppfört 1906–1910.

FRANS SCHARTAU

Nationalromantisk arkitektur med hög ambitionsnivå.

VALLGOSSEN 14

250 st Studentbostäder i Svenska Bostäders regi.

MIMER 8

Norrtulls sjukhus, byggnad 5. Belönad med Rot-priset 2015.

BLIDÖ KYRKA

Utvändiga och invändiga åtgärder i 1850-tals kyrka.

TENSTA GYMNASIUM

Blåklassad skola, uppfört 1984.