Tensta gymnasium

1984 skapade arkitekt Gösta Uddén en helhetsmiljö i Tensta bestående av tre byggnader: bad- och idrottshall, Tensta gymnasium och biblioteksbyggnaden Tensta träff. Den stämningsfyllda parkytan som omsluter hela anläggningen ritades av landskapsarkitekt Gunnar Martinsson. Miljön är som helhet klassad som ”blå” av Stockholms stadsmuseum, d v s en plats med synnerligen höga kulturhistoriska värden. 

Sedan 2022 förvaltar Hemsö Tensta gymnasium och Tensta träff. Skolans tydligt postmodernistiska gestaltning för tankarna till japanska förebilder med en kombination av lätthet, genomsiktlighet och naturlig ljusföring. Taklanterniner och takfönster belyser delar av skolans inre och materialvalen är tydligt redovisade med klarlackad furu och formgjuten betong som bärande teman. Med detta som utgångspunkt sker nu ombyggnad för nya hyresgäster med bl a översikt av tekniska system och ytskikt.  

FLER PROJEKT

ULVA KVARN

Kulturmiljöanalys över Ulva Kvarn.

TENSTA GYMNASIUM OMBYGGNAD

Med en som helhet blå-klassad miljö.

KTH KEMI

Kemibyggnaden på KTH, uppförd mellan 1917–1921

BIOTOPIA

Biologiska museet i Uppsala, invigt 1910.

UPPSALA UNIVERSITET

Nordens äldsta universitet, grundat 1477.

LÄNNA KYRKA

Kyrka uppförd på 1300-talet.

KV. SOMMAREN

Hovings malmgård vid Danvikstull på Södermalm.

KTH 2

KTH Huvudbyggnad – takprojekt och fönsterunderhåll.

KTH

Huvudbyggnaden vid Kungliga tekniska högskolan, uppförd 1913–1917.

ÖSTRA REAL

Östermalms högre allmänna realläroverk, kallat Östra Real, uppfört 1906–1910.

FRANS SCHARTAU

Nationalromantisk arkitektur med hög ambitionsnivå.

VALLGOSSEN 14

250 st Studentbostäder i Svenska Bostäders regi.

MIMER 8

Norrtulls sjukhus, byggnad 5. Belönad med Rot-priset 2015.

BLIDÖ KYRKA

Utvändiga och invändiga åtgärder i 1850-tals kyrka.

TENSTA GYMNASIUM

Blåklassad skola, uppfört 1984.