Kv Sommaren 10, Hovings malmgård – grundförstärkning

Hovings malmgård vid Danvikstull på Södermalm, uppfördes 1770 av färgaren Carl Gustaf Hoving. Hoving använde byggnaden både som bostad och som en del av sin verksamhet, där bl a färgade tyger torkades på vinden. Under tidigt 1880-tal köpte Lars Johan Hierta huset och startade Liljeholmens stearinfabrik där gården kom att bli en central del av anläggningen, främst såsom bostad för fabrikens chefsingenjörer. Stearinfabriken flyttade på 1970-talet och alla byggnader på området utom malmgården revs. Huset byggdes om för att inrymma modern kontorsverksamhet.

Hovings malmgård står nu inför bl a underhållsåtgärder och grundförstärkning. Reichmann Antikvarier är med som sakkunnig kulturvärden i projektet.

FLER PROJEKT

ULVA KVARN

Kulturmiljöanalys över Ulva Kvarn.

TENSTA GYMNASIUM OMBYGGNAD

Med en som helhet blå-klassad miljö.

KTH KEMI

Kemibyggnaden på KTH, uppförd mellan 1917–1921

BIOTOPIA

Biologiska museet i Uppsala, invigt 1910.

UPPSALA UNIVERSITET

Nordens äldsta universitet, grundat 1477.

LÄNNA KYRKA

Kyrka uppförd på 1300-talet.

KV. SOMMAREN

Hovings malmgård vid Danvikstull på Södermalm.

KTH 2

KTH Huvudbyggnad – takprojekt och fönsterunderhåll.

KTH

Huvudbyggnaden vid Kungliga tekniska högskolan, uppförd 1913–1917.

ÖSTRA REAL

Östermalms högre allmänna realläroverk, kallat Östra Real, uppfört 1906–1910.

FRANS SCHARTAU

Nationalromantisk arkitektur med hög ambitionsnivå.

VALLGOSSEN 14

250 st Studentbostäder i Svenska Bostäders regi.

MIMER 8

Norrtulls sjukhus, byggnad 5. Belönad med Rot-priset 2015.

BLIDÖ KYRKA

Utvändiga och invändiga åtgärder i 1850-tals kyrka.

TENSTA GYMNASIUM

Blåklassad skola, uppfört 1984.