Frans Schartau – ombyggnad och vårdprogram

Frans Schartau Handelsinstitut uppförde en ny byggnad för sin verksamhet 1915. Den äldre skolan som är belägen strax intill på Fjällgatan hade blivit för liten. Den nya skolan placerades högt upp på Stigbergsgatan och kom att bli en mycket imponerande syn från den omkringliggande staden. Arkitekten var Knut Nordenskiöld som mest ritade kyrkor, vilket kan avläsas i utformningen av den stora aulan. Hög ambitionsnivå präglade den nationalromantiska arkitekturen med gedigna material och vackert dekormåleri. Sedan skolan uppfördes har undervisning bedrivits i lokalerna och under många år låg Frans Schartaus gymnasium här. Sedan ett antal år har skolan varit tomställd och har nu iordningställts för en ny gymnasieskola. Det har inneburit en fullständig renovering och i vissa delar ombyggnad av hela byggnaden. Enligt moderna krav på skollokaler har ny ventilation installerats, elen bytts ut, stammar dragits om, brandskyddet uppdaterats och en ny hiss tillkommit för tillgängligheten m.m. Ursprungliga delar har tagits tillvara och renoverats, fasaden har återigen slammats som den var från början och dekormåleriet av Filip Månsson har konserverats. Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering av fastigheten är grön.

Reichmann Antikvarier har i samband med ombyggnaden av f d Frans Schartaus handelsinstitut även upprättat ett vårdprogram för huset, vilket ska fungera som kunskapsunderlag och som praktiska anvisningar gällande skötsel och kommande underhållsinsatser.

FLER PROJEKT

ULVA KVARN

Kulturmiljöanalys över Ulva Kvarn.

TENSTA GYMNASIUM OMBYGGNAD

Med en som helhet blå-klassad miljö.

KTH KEMI

Kemibyggnaden på KTH, uppförd mellan 1917–1921

BIOTOPIA

Biologiska museet i Uppsala, invigt 1910.

UPPSALA UNIVERSITET

Nordens äldsta universitet, grundat 1477.

LÄNNA KYRKA

Kyrka uppförd på 1300-talet.

KV. SOMMAREN

Hovings malmgård vid Danvikstull på Södermalm.

KTH 2

KTH Huvudbyggnad – takprojekt och fönsterunderhåll.

KTH

Huvudbyggnaden vid Kungliga tekniska högskolan, uppförd 1913–1917.

ÖSTRA REAL

Östermalms högre allmänna realläroverk, kallat Östra Real, uppfört 1906–1910.

FRANS SCHARTAU

Nationalromantisk arkitektur med hög ambitionsnivå.

VALLGOSSEN 14

250 st Studentbostäder i Svenska Bostäders regi.

MIMER 8

Norrtulls sjukhus, byggnad 5. Belönad med Rot-priset 2015.

BLIDÖ KYRKA

Utvändiga och invändiga åtgärder i 1850-tals kyrka.

TENSTA GYMNASIUM

Blåklassad skola, uppfört 1984.