Länna Kyrka, Norrtälje

Länna kyrka ligger mycket naturskönt på en södervänd sluttning ner mot Länna kyrksjö. Kyrkan uppfördes redan på 1300-talet och fick en tillbyggnad med ett sidoställt vapenhus på 1400-talet. Murarna av gråsten frilades på 1800-talets slut och vittnar idag om forntidens murmästare och deras skicklighet. Kyrkan var dessförinnan putsad och hade även tidigare ett spånklätt tak. Idag är de branta takfallen klädda med skiffer. Takvalven är murade med dekorerade ribbor som tillkom under 1400-talet. I koret finns rester av väggmålningar från 1300-talet.
Reichmann antikvarier har under 2000-talet medverkat i flera projekt som berört kyrkan och dess underhåll. Under 2018 färdigställdes ett dräneringsprojekt av kyrkans norra delar och under 2019 har kyrkans samtliga invändiga ytor och föremål rengjorts av konservatorer.

Invändig konservering

Den invändiga konserveringen av Länna kyrka har sin uppkomst i mikrobiella angrepp som förekom generellt i kyrkan, både på fast och lös inredning såväl som på väggar och i takvalv. Omfattningen har berört hela kyrkan inklusive vapenhus (södra och västra) och sakristian.
Kyrkans samtliga ytor och inventarier har återställts till ett skick utan mikrobiella angrepp genom bl a rengöring och ommålning. Även retuschering, lagning och komplettering i olika omfattning har utförts samt ytterligare åtgärder såsom rengöring av takkronor och omklädning av altarring, knäfall och pallar.

FLER PROJEKT

ULVA KVARN

Kulturmiljöanalys över Ulva Kvarn.

TENSTA GYMNASIUM OMBYGGNAD

Med en som helhet blå-klassad miljö.

KTH KEMI

Kemibyggnaden på KTH, uppförd mellan 1917–1921

BIOTOPIA

Biologiska museet i Uppsala, invigt 1910.

UPPSALA UNIVERSITET

Nordens äldsta universitet, grundat 1477.

LÄNNA KYRKA

Kyrka uppförd på 1300-talet.

KV. SOMMAREN

Hovings malmgård vid Danvikstull på Södermalm.

KTH 2

KTH Huvudbyggnad – takprojekt och fönsterunderhåll.

KTH

Huvudbyggnaden vid Kungliga tekniska högskolan, uppförd 1913–1917.

ÖSTRA REAL

Östermalms högre allmänna realläroverk, kallat Östra Real, uppfört 1906–1910.

FRANS SCHARTAU

Nationalromantisk arkitektur med hög ambitionsnivå.

VALLGOSSEN 14

250 st Studentbostäder i Svenska Bostäders regi.

MIMER 8

Norrtulls sjukhus, byggnad 5. Belönad med Rot-priset 2015.

BLIDÖ KYRKA

Utvändiga och invändiga åtgärder i 1850-tals kyrka.

TENSTA GYMNASIUM

Blåklassad skola, uppfört 1984.