Frans Schartau Handelsinstitut

Frans Schartau Handelsinstitut uppförde en ny byggnad för sin verksamhet 1915. Den äldre skolan som är belägen strax intill på Fjällgatan hade blivit för liten. Den nya skolan placerades högt upp på Stigbergsgatan och kom att bli en mycket imponerande syn från den omkringliggande staden. Arkitekten var Knut Nordenskjöld som också ritade kyrkor, vilket kan avläsas i utformningen av den stora aulan. Hög ambitionsnivå präglade den nationalromantiska arkitekturen med gedigna material och vackert dekormåleri. Efter skolans uppförande har undervisning alltjämt bedrivits i lokalerna och under många år låg Frans Schartaus gymnasium här. Sedan ett antal år har skolan varit tomställd och iordningställs nu för en ny gymnasieskola – P A Fogelströms gymnasium. Det innebär en fullständig renovering och i vissa delar ombyggnad av hela byggnaden. Enligt moderna krav på skollokaler installeras ny ventilation, elen byts ut, stammar dras om, brandskyddet uppdateras och en ny hiss tillkommer för tillgängligheten. Ursprungliga delar tas tillvara och renoveras, fasaden slammas återigen som den var från början och dekormåleriet konserveras. Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering av fastigheten är grön. Dekormåleriet är utfört av dåtidens mästare i skrået, Filip Månsson.

Hör gärna av dig till oss om du vill beställa förundersökningen.

FLER PROJEKT

KTH

Huvudbyggnaden vid Kungliga tekniska högskolan, uppförd 1913–1917.

ÖSTRA REAL

Östermalms högre allmänna realläroverk, kallat Östra Real, uppfört 1906–1910.

FRANS SCHARTAU

Nationalromantisk arkitektur med hög ambitionsnivå.

VALLGOSSEN 14

250 st Studentbostäder i Svenska Bostäders regi.

MIMER 8

Norrtulls sjukhus, byggnad 5. Belönad med Rot-priset 2015.

BLIDÖ KYRKA

Utvändiga och invändiga åtgärder i 1850-tals kyrka.

TENSTA GYMNASIUM

Blåklassad skola, uppfört 1984.